Výročí letiště 2022

Letos jsme se opět sešli abychom společně oslavili další rok na našem letišti. Rok od roku jsou vidět pokroky a postupné změny k lepšímu, především co se týče zázemí pro naše juniory, naši talentovanou mládež. Oslavy nám trochu kazilo počasí, ale mezi dešťovými mraky jsme vytáhli své vraky, tedy své léty zkoušené stroje a polétali jsme si. Obešlo se to bez větší újmy na majetku a veškerá bojová zranění vyřešil vteřiňák.

Doufáme, že se příští rok opět sejdeme minimálně ve stejném počtu a počasí k nám bude vstřícnější.

Na závěr bych chtěla jménem pilotů vyjádřit velký dík panu Hellerovi, a to zejména za celoroční péči o náš trávník, aby se nám dobře létalo. Dále bych ráda poděkovala panu předsedovi Faixovi za vedení kroužku talentované mádeže a za jeho kuchařský um, kterým nás obdařuje na veškterých našich akcích. V neposlední řadě mé poděkování patří také panu Jaskovi za péči a zvelebování našeho zázemí na letišti. A velký dík patří také všem nejmenovaným jednotlivcům, kteří se podílejí na péči o naši mládež a letiště. Takže chlapi, děkujeme!

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď